İçeriğe geç
bilişim hizmetleri

BİLGİSAYAR BAKIM ANLAŞMASI ÖRNEĞİ

Bilgisayar bakım anlaşması örneğidir.

Bilgisayar bakım anlaşması örneğinin doğrudan alınıp kullanılması nedeniyle oluşacak sorunlar şirketimizi bağlamaz.

Bilgisayar bakım anlaşması örneği

kurumsal bilgisayar bakım anlaşması

ÖRNEKTİR

 • Taraflar : Bu Bilgisayar bakım anlaşması ile, HK Bilişim Hizmetleri (bundan sonra HK diye anılacaktır) ile ……………. ………….. (bundan sonra Müşteri diye anılacaktır) arasında akdetilmiştir.
 • Konu : Bilgisayar bakım sözleşmesinin konusu, Müşteri’nin sahip olduğu, bilgisayarlar, serverlar ve diğer çevre birimlerinin işletilmesi, periyodik bakım ve yazılım arızalarının onarılması ile ilgili bakım destek hizmetlerinin sağlanmasıdır.


Bilgisayar Bakım Anlaşması Örneği – Sözleşmenin Kapsamı

 • Sözleşmenin Kapsamı :Bu sözleşme kapsamında HK tarafından bakım ve destek işleri yürütülecek donanım ve yazılım sayfanın üstünde, kapsam bölümünde listelenmiştir.
 • Süre :Bu sözleşme 00/00/0000 tarihinden itibaren bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Bu sürenin bitimine 30 gün öncesine kadar taraflardan biri diğerine sözleşmenin yenilenmesini istemediğini bildirmediği takdirde, süre sonunda sözleşme o tarihten itibaren 1 yıl süre için yenilenmiş sayılacaktır. 
 • Yetkili :Tüm problem sorun veya sorunları HK’ya bildirmeye, kullanıcı yetki düzenlemelerini onaylamaya, arızalı sistemlerin onarımı için gerekli olabilecek malzemelerin değişiminin onayını vermeye Sayın …………………………….. yetkilidir.

Sistem Destek Hizmetleri

 • Sistem Destek Hizmetleri : HK’ya sistemdeki bir arıza bildirildiğinde aşağıdaki belirtilen öncelik sıralamasına göre müdahalede bulunulacaktır. Problem ilk önce telefon veya uzak bağlantıyla çözülmeye çalışılacaktır. Eğer sorun devam ederse gerekli ayrıntılar alındıktan sonra müdahale önceliğine göre bir zaman belirlenecek ve yerinde müdahale ile sorun çözülecektir. Müdahale önceliği şu şekildedir: Bildirilen arıza tüm yerel şebekenin çalışmasını engellemeyecek türde bir arıza ise (workstation arızası, printer arızası, vb…) müdahale ilk 4 saat içinde yapılacaktır. Eğer arıza tüm sistemi etkileyen bir arıza ise ilk 2 saat içinde soruna müdahale edilecektir. Sorunun Müşteri’de çözülememesi durumunda arızalı sistem alınıp HK’ya getirilecektir. Arızanın giderilebilmesi için ek bir malzeme ihtiyacı durumunda onay alınarak malzeme tutarı Müşteri’ye fatura edilecektir.
 • Virüs Destek Hizmetleri :Müşteri virüs programına sahip olmalı ve internet bağlantısıyla virüs güncelleştirilmesi yapılmalıdır. Müşteride virüs programı yoksa sisteme virüs girmesinden ve meydana gelebilecek veri kaybından HK sorumlu tutulmayacaktır. Müşterideki virüs programları HK tarafından otomatik olarak güncelleştirilecek ve virüs testi yapabilecek hale HK tarafından getirilecektir. Virüs tarama programlarının tespit edemediği durumlarda virüsün sistemlere zarar vermesinden HK sorumlu olmayacaktır.

Arızanın Ücretlendirilmesi

 • HK teknisyeninin yazılım ve konfigürasyon sorunlarının giderilmesi için donanımın kurulu bulunduğu adrese gidip-gelişi, gerekirse donanımı HK teknik servisine alıp, onarıldıktan sonra geri götürüp, sistemin yerine yeniden kuruluşu ve arızanın giderilebilmesi için yapılacak bilcümle işçilik ve nakliye bu bilgisayar bakım anlaşması örneği kapsamında olup Müşteri’den ayrıca bir bedel istenmeyecektir. Bilgisayar bakım anlaşması örneğinin içerdiği gibi Müşteri’nin onayı ile onarım için kullanılan parçaların bedeli, tamiri ve değişimi Müşteri tarafından karşılanacaktır.

Sistem Yapılandırılması

 • Tüm serverların donanım envanterinin çıkarılması / Tüm serverların yazılım envanterinin çıkarılması / Sisteme ait IP tablosunun oluşturulması / Sisteme iç ve dış erişim yetkilerinin kontrolü ve sınırlandırılması / Antivirüs yazılımının serverlara ve tüm bilgisayarlara kurulması / Kritik öneme sahip virtual serverların failover yapısına geçirilmesi / Backup dizisinin oluşturulması ve backup dizisinin kontrolü / Sistem odasının ISO 27001 standartlarına kavuşturulması
 • İstisnalar :Aşağıda belirtilen nedenlerle meydana gelebilecek arıza ve anormallikler, bu sözleşme kapsamında değildir. Sisteme lisanssız yazılımların yüklenmesi. / Sistemin yetkisiz kişilerce kullanılması. / Sisteme HK uzmanları dışında kişilerin bakım yapması, içini açması, parça takması veya sökmesi. / Yazılımlarda üretim ve uyumsuzluk kaynaklı her türlü arıza ve anormallik. / Sistemin, HK’nın bilgisi dışında yerinin değiştirilmesi. / Sistemin hatalı veya amacı dışında kullanılması. /  Elektrik ve üretim arızaları veya her türlü anormallikler nedeniyle oluşabilecek veri ve yazılım kayıplarının giderilmesi HK’nın sorumlulukları arasında değildir. / Müşteri ihtiyaçlarının değişmesinden kaynaklanan ve onarım niteliğinde olmayan her türlü teknik müdahale bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. / Mülkiyeti başkasına devredilen donanımla ilgili HK sorumlulukları, mülkiyetin değiştiği andan itibaren ortadan kalkar.

Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları

 • Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları :Yıllık anlaşma bedeli 00.000.- TL + KDV’dir. Sözleşme yenileme tarihinde yıllık destek bedeline uygun oranda düzeltme bedeli uygulanacaktır. Sözleşme kapsamındaki ekipmana ilaveler olması durumunda sözleşmenin kalan süresi esas alınıp yeni ekipman için HK tarafından bir fiyat tespiti yapılarak, Müşteri ile mutabık kalındıktan sonra üzerinde anlaşmaya varılan tutar Müşteri’ye fatura edilecektir. HK tarafından çeşitli nedenlerle yerine getirilemeyen yükümlülüklere ilişkin ücret, Müşteri tarafından HK’ya fatura edilecektir. HK tarafından kesilen fatura bedelleri tamamen ödeninceye kadar HK, bu sözleşmede belirtilen hizmetleri vermeyi durdurabilir.
 • Fatura bedeli:Fatura kesim tarihinden itibaren bir hafta sonunda ödenmelidir.

Bilgisayar Bakım Anlaşması – Sözleşmenin Feshi

 • Taraflar, karşı tarafın bu sözleşme ile belirlenen görevlerini yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar nedeni ile açılacak davalarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
 • Müşteri :Bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, kayıt ve şartlarına bağlı kalacağını kabul eder. Müşteri, ayrıca, bunun, bu sözleşme içeriği ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözlü ve yazılı önerilerin ve yapılan anlaşmaların ve bütün diğer yazışmaların yerine geçecek olan taraflar arasındaki sözleşmenin tam ve tek bildirisi olduğunu kabul eder.

İMZALAR